LGBTI+ Høringsrække – Høring 3: LGBTI+ Familier

31. maj, 2021, 14:00-18:00
Onlinestreaming fra Christiansborgs fællessal
Høring
LGBT+ Danmark, LGBT+ Ungdom, Sabaah, Copenhagen Pride, LGBT Asylum, Copenhagen2021, Intersex Danmark
Facebook-event

Antallet af LGBTI+ personer, som skaber familier, der ligger udenfor den traditionelle “far-mor-og-børn model” er stærkt stigende i disse år, og antallet af de såkaldte “regnbuefamilier” er fordoblet mellem 2009 og 2019. Der er f.eks. i dag 1.465 familier som består af enten to mænd eller to kvinder. I samme ombæring er antallet af familier med mere end 2 forældre steget markant. Det er gode nyheder, men dansk lovgivning afspejler stadig ikke disse familiers virkelighed. Der er stadig mange urimelige forhindringer for at skabe gode liv i LGBTI+ familierne.

På høringen 31. maj ønsker vi at sætte fokus på forholdene for LGBTI+ familierne og de udfordringer, der følger med at skabe en familie, som ikke ligner den, som var standarden, da det meste lovgivning på området blev skrevet.

Du skal huske at tilmelde dig høringen via billetlinket, hvis du vil deltage i høringen.

----------
Dette er den tredje høring i en række af 4, hvor 7 LGBTI+ organisationer er gået sammen om at sætte fokus på aktuelle udfordringer for LGBTI+ personer i tiden op mod World Pride og Eurogames 2021 i København og Malmö 12.-22. august.

Kort om høringsrækken:
Mød førende eksperter, civilsamfundsorganisationer og folkevalgte repræsentanter i fire forskellige høringer, der belyser LGBTI+ vilkår i henholdsvis folkeskolen, asylsystemet, familiepolitik og udenrigs-/udviklingspolitik.

Høringerne er arrangeret af LGBT Asylum, Sabaah, Copenhagen Pride, Copenhagen 2021, Intersex Danmark, LGBT+ Ungdom og LGBT+ Danmark.

Oversigt over høringerne:
- 1. marts - LGBTI+ elever (afholdt)
- 19. april - LGBTI+ flygtninge (online)
- 31. maj - LGBTI+ familier
- 28. juni - LGBTI+ i Dansk Udenrigspolitik

Alle høringer vil finde sted kl. 14-17. Forhåbentligt kan høring 2-4 finde sted i Fællessalen på Christiansborg, hvis Covid-19 udviklingen tillader det. Vi følger udviklingen nøje.